niedziela, 14 lipca 2024 r. imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30
Parafia Gniewino

Pomódl się z nami

Witaj na stronie naszej parafii

Drodzy parafianie! Drodzy przyjaciele!

 

W XXI wieku Internet wydaje się być wszechobecny. „Daje on ludziom bezpośredni i natychmiastowy dostęp do ważnych zasobów religijnych i duchowych – wspaniałych bibliotek i muzeów oraz miejsc kultu, dokumentów i nauczania Magisterium, pism Ojców i Doktorów Kościoła oraz duchowej mądrości wieków. Daje szanse przezwyciężania odległości i izolacji, umożliwiając kontakt z podobnie myślącymi ludźmi dobrej woli, którzy łączą się w wirtualnych społecznościach wiary, by nawzajem zachęcać się i wspierać. Kościół może przysłużyć się zarówno katolikom, jak i niekatolikom, wybierając i przekazując za pomocą tego medium użyteczne dane. Internet ma zastosowanie w wielu rodzajach działalności i programach kościelnych – ewangelizacji, w tym zarówno reewangelizacji, nowej ewangelizacji, jak i tradycyjnej misyjnej posłudze ad gentes, katechezie i innych rodzajach edukacji, wiadomościach i informacjach, apologetyce, zarządzaniu i administracji oraz pewnych formach duszpasterskiego poradnictwa i kierownictwa duchowego” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet”, 2002 r., nr 5).

Nasza strona internetowa zawiera podstawowe informacje o Parafii. Zarówno z jej przeszłości, jak i o aktualnych wydarzeniach, które składają się na wirtualną kronikę parafii. Z założenia nie jest to strona interaktywna. Pełni raczej funkcję formacyjną. Każdy zainteresowany znajdzie na niej podstawową wiedzę o Patronie, o praktyktycznych aspektach wiary, ale też i o sakramentach, które stanowią o życiu Kościoła. Pragniemy sprostać potrzebom dzisiejszego czasu, by Słowo Boże trafiało do wielu odbiorców. Dzięki zakładkom multimedialnym można obcować ze Słowem Bożym w języku kaszubskim, czy też sięgnąć ponownie do katechez i rozmów o wierze. Możliwa staje się bezpośrednia łączność z naszą świątynią i przeżywanie Eucharystii na żywo. Transmisja Mszy św. odbywa się w niedzielę o godz. 11:30 i Mszy św. okolicznościowych z udziałem chórów z terenu Kaszub. 

Ponadczasowe i ciągle aktualne jest zaproszenie do wspólnej modlitwy. Drzwi naszego kościoła są otwarte dla wszystkich.

 

Zapraszamy!