czwartek, 24 września 2020 r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30

Zapowiedzi Wydarzeń

Ogłoszenia Duszpasterskie

Intencje Mszy św.

 


Zapowiedzi wydarzeń

 

W czasie trwającej epidemii koronawirusa wszystkie Msze św. z naszego kościoła transmitowane są za pośrednictwem internetu.


Wizytacja biskupia w parafii z udzieleniem sakramentu bierzmowania odbędzie się 23.11.br. 


Miisje prafialne planowane są w dniach 17-25.10.br.

   Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Współbracia Kapłani, ukochani Parafianie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pragnę skierować do was te kilka słów zachęty odnośnie Misji Świętych, które będziemy przeżywali w naszej parafii.

Misje Święte, to wydarzenie największej rangi w duchowym życiu Parafii. Przeprowadza się je raz na dekadę, czyli raz na 10 lat, a niejednokrotnie i rzadziej. Mają one swoją określoną strukturę i program. Z zasady żyją własnym życiem, kierując się swoimi prawami. Ich zakres i znacznie są znacznie większe niż rekolekcji. Rekolekcje z reguły przygotowują człowieka do głębszego przeżycia jakiegoś wydarzenia religijnego np. świąt, odpustu, lub przyjęcia sakramentów świętych.

Jakże inne głębsze jest oddziaływanie Misji Świętych. Już samo przygotowanie rozpoczęte kilka miesięcy przed Misjami powinno uświadomić ich duchowe znaczenie dla życia człowieka i wspólnoty, w której żyje i w której doświadcza swojej religijności.

Ze swojej strony, jako Misjonarze Świętej Rodziny włączyliśmy Was w nasze modlitwy zakonne. W intencji Waszej parafii i Waszych rodzin odprawianych jest także wiele Mszy Świętych. Każdego roku przez cały miesiąc listopad modlimy się za zmarłych parafian z parafii, w których głosiliśmy lub będziemy głosili Słowo Boże, a przez cały Maj codziennie odprawiamy Mszę Świętą w intencji żywych członków Waszych rodzin. Na każdą Mszę Świętą zapraszamy waszych Aniołów Stróżów, by zebrali dobro z Waszych rodzin i złożyli na ołtarzu. Duchowe owoce tej modlitwy ofiarowujemy w intencji dusz czyśćcowych, jako wynagrodzenie za ich grzechy. Pana Boga prosimy by w swoim miłosierdziu zezwolił naszym zmarłym, aby nas swoją modlitwą wspomagali w odnowieniu wiary w naszych rodzinach. Pamiętajmy, że wielu naszych zmarłych to również święci i błogosławieni.

Zwracamy się także do Was drodzy parafianie byście i Wy czynnie włączyli się w dobre przygotowanie do Misji Świętych dlatego:

1.      Prosimy o odmawianie pozostawionej modlitwy w intencji Misji Świętych.

2.      Proponujemy byście intencje Misji Świętych włączali do modlitwy powszechnej w Mszach Świętych.

3.      Zachęcamy do postu i modlitwy w intencji Misji Św.

4.      Zachęcamy do ukierunkowania w intencji Misji Św. nabożeństw takich jak: pierwsze piątki, pierwsze soboty miesiąca, nabożeństwa wielkopostne - drogi krzyżowej, majowe, czerwcowe czy październikowe.

5.      Grupy modlitewne zachęcamy do intensywniejszej modlitwy w intencji Misji Św. /żywy różaniec, młodzież, dzieci itp./.

6.      Chorych prosimy o ofiarowanie cierpienia w intencji Misji Św.

7.      Dzieci zachęcamy do zbierania dobrych uczynków - jako duchowego daru na Misje Św. /niech wypisują je na zrobionym z papieru sercu, które w czasie Misji Św. przyniosą w darze ołtarza/.

8.      Prosimy rodziny by modliły się o przerwanie zła /alkoholizmu, narkomanii, pornografii, przekleństwa, hazardu, uzależnienia od TV, Internetu, czy komputerów, telefonów komórkowych/.

Dobre przygotowanie jest gwarancją, że Misje wycisną trwały ślad w sercach wiernych. Od dobrego przygotowania zależy bardzo wiele. W czasie Misji mogą dziać się rzeczy wielkie, nawet cuda, a może wszystko przejść bez odzewu.

Drodzy przyjaciele wydaje się, że te cuda potrzebne są zwłaszcza dzisiaj.  By one mogły się dokonać potrzebne są Misje Święte, które mają zrewidować wiarę w człowieku i mają na nowo osadzić go na fundamencie wiary. W czasie Misji Świętych wierni mają znaleźć odpowiedź na pytania, jaka jest ich wiara? Jaki obraz Boga noszą w sercu? Czy wierzą, że Bóg przemówił do człowieka objawiając ludzkości Siebie Samego i swoją tajemnicę? Jest to konieczne ze względu za zamieszanie wokół pojęcia Boga i wiary, gdyż na skutek błędnych poglądów i fałszywych interpretacji, nawet wybrani chrześcijanie katolicy, zostają zwiedzeni ulegając destrukcyjnym wpływom. Ludzie coraz częściej cofają się w wierze do czasu sprzed objawienia i zaczynają wierzyć po swojemu, negują poszczególne przykazania lub traktują je wybiórczo. W parlamentach świata przegłosowują i usuwają prawa Boże, wprowadzając na ich miejsce prawa bezbożne. Jest to całkowicie sprzeczne z Objawieniem Bożym i może ściągnąć na cale narody nie błogosławieństwo a przekleństwo.

Żyjąc w tym chorym świecie, musimy na nowo przeżyć doświadczenie prawdziwej chrześcijańskiej wiary i uświadomić sobie, że My, Chrześcijanie Katolicy, wierzymy nie tylko w Boga, ale że przyjęliśmy za prawdę, iż Bóg przemówił do człowieka i My zawierzyliśmy Jego Słowom. Że w świetle wiary dał nam zrozumienie Swojej Tajemnicy, świata i sensu ludzkiego życia, cierpienia i śmierci, problemu zła i grzechu. To On, Stwórca wszystkiego, rozpostarł przed nami wspaniałą perspektywę życia wiecznego zapraszając nas do Swojego Królestwa. Jest to perspektywa życia, które już nigdy nie będzie miało końca. To ten Bóg przemówił do nas ostatecznie przez Swojego Syna, który z wysokości Krzyża wyznał ludzkości miłość do końca. Moc tego krzyża włożył w ręce swoich uczniów, którym zagwarantował, że jeśli uwierzą to w jego imię, to całe piekło będzie im posłuszne. I właśnie o tej wierze będziemy mówili i tą wiarę będziemy odnawiali w czasie Misji Świętych w naszej parafii. Prawdziwa bowiem wiara, jest ukazywaniem nieskończonego Miłosierdzia Bożego i doświadczeniem niezmierzonych bogactw Ducha Świętego w Którego Mocy głosimy prawdę o Bogu i człowieku, dając wiernym nadzieję życia wiecznego.

W oczekiwaniu na Misje Święte wszystko skadam w serce Niepokalanej i Świetno Józefa. 

Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas.   Amen

                                                                        Z modlitwą  Ks. Bogusław Jaworowski Misjonarz Świętej RodzinyMODLITWA W INTENCJI MISJI ŚW.

 O dobry i miłosierny Boże, nasz Ojcze! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się w naszej parafii. Spraw łaskawie, aby te Misje przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty, bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!”

         Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przygotować się i owocnie przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.

         Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

         Maryjo, Matko Boża i ucieczko grzeszników, bądź Matką parafii naszej i wspieraj nas prośbami swymi.

      Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, czuwaj nad nami, jak czuwałeś nad Niepokalaną Matką i Jej Bożym Synem.

      Najświętsza Rodzino z Nazaretu Ciebie na patronkę i opiekunkę Misji naszych obieramy. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas. W. Amen.


      

 

     25 Niedziela  zwykła / 20. 09. 2020 /


 

  1. Dzisiaj po wieczornej Mszy św. zapraszam na spotkanie rodziców dzieci klas III, które przygotowują się do pełnego uczestnictwa we Mszy św.
  2. Przed kościołem prowadzone jest zbiórka do puszek na Ziemię Świętą. Zwykle ofiary na Bazylikę Grobu Pańskiego płynęły z Wielkiego Piątku, a w tym roku ich nie było.  
  3. W środę o godz. 11,00 będzie pogrzeb śp. Eugeniusza Piątek. Różaniec za zmarłego odmawiany będzie w kościele w niedzielę o godz. 17,00, a w pozostałe dni po wieczornej Mszy św.
  4. W przyszłą niedzielę  podczas sumy parafialnej sprawowany będzie sakrament chrztu św.
  5. Do sprzątania kościoła w sobotę proszeni są parafianie według ustalonej kolejki.
  6. Prasę katolicką rozprowadzają ministranci przy wyjściu z kościoła. Do nabycia jest nowy numer Pielgrzyma.
  7. Pragnę serdecznie podziękować parafianom, którzy posprzątali kościół. Dziękuję wszystkim za dzisiejszą wspólnotę modlitwy oraz za złożone ofiary.

 

 

 

 
 

Intencje Mszy św. / 20. 09. – 27. 09. 2020 /  

 

 

Niedziela, 20. 09.

 

                7:30     za ++ Annę i Feliksa Pelowskich oraz Jerzego Grubskiego

                9:00    za + Tadeusza Zielińskiego - w 1-szą rocz. śmierci

               10:00 /Bychowo/ za ++ Melanię, Jarosława, Bogdana Żygo oraz dziadków

               11:30   za parafian

               17:30   z okazji rocz. ślubu Marleny i Mariusza - dziękczynna z prośbą o bł. Boże


Poniedziałek, 21. 09.


                7:00     za ++ Henryka i Bronisława Sakowskich

                           konc.: za chorych z naszych rodzin o łaskę zdrowia - Róża św. Elżbiety

                17:30   za + Mariana Sokołowskiego - w 4-tą rocz. śmierci

           

Wtorek, 22. 09.


                  7:00     za ++ rodziców Jana i Małgorzatę, rodzeństwo Barbarę, Anielę i Jerzego

                  17:30   z okazji 30-tej rocz. urodzin Marty - dziękczynna z prośbą o bł. Boże

                       

Środa, 23. 09.

 

                  7:00    z prośbą o zdrowie i szczęśliwą operację

                  11:00  pogrzebowa śp. Eugeniusza Piątek

                  17:30  za ++ rodziców Annę i Jana Napieraj oraz ++ z rodziny

                              konc.: za ++ Jana Pendowskiego - w 4-tą rocz. śmierci i rodziców z obojga stron Martę i Zygmunta;

                                         Aleksandrę i Wacława

                 18:30 /Bychowo/ za + Helenę Kowalską i Mariolę oraz ++ z rodziny

 

 Czwartek, 24. 09.

 

                 7:00     za + Edwarda Cwajna - w rocz. śmierci

                             konc.: za + Teresę Siedliską - int. od rodziny Jóźwików  

                 17:30   za ++ Władysława - z okazji urodzin, Zofię Krystynę i Stanisława

                         

Piątek, 25. 09.


                  7:00     w dzień urodzin Aurelii z prośbą o bł. Boże

                              konc.: za ++ Jadwigę, Alfonsa, Agnieszkę i Mariolę

                  17:30  za ++ Alfonsa i Bronisławę

                              konc.: w 10-tą rocz. ślubu Teresy i Mateusza - dziękczynna z prośbą o bł. Boże

                  18:30 /Bychowo/  za ++ Zygmunta i Franciszka oraz ++ z rodziny

 

Sobota, 26. 09.

 

                  7:00     za ++ Antoniego, Bronisławę, Czesława i Władysława Kużdżał

                              konc.: w rocz. ślubu Eweliny i Rafała z podz. za łaski i z prośbą o opiekę MB nad rodziną

                  16:00   ślubna

                  17:30   w dniu 18-stych urodzin Marcela i z okazji urodzin Hanny oraz Karoliny z prośbą o bł. Boże

           

Niedziela, 27. 09.


                    7:30     za ++ rodziców Jadwigę i Bernarda Zelewskich

                    9:00    w 40-tą rocz. ślubu Kingi i Mariana z prośbą o bł. Boże

                   10:00 /Bychowo/ za ++ syna Pawła - w 5-tą rocz. śmierci, Mariana i Damiana

                   11:30   za parafian

                   17:30   za ++ Józefa, Małgorzatę i Krzysztofa Lange