środa, 17 sierpnia 2022 r. imieniny: Anity, Elizy, Mirona

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30

SŁOWO BOŻE PO KASZUBSKU

             Na naszej stronie internetowej znajduje się zakładka „Słowo Boże po kaszubsku”. Zawiera ona teksty biblijne i komentarze do nich. A wszystko po kaszubsku. Inspiracją do powstania tej inicjatywy były tłumaczenia ksiąg biblijnych z języków oryginalnych na kaszubski, których dokonał o. prof. Adam Sikora. Prócz samego tekstu niezmiernie inspirującym były komentarze i objaśnienia zawarte w publikacjach. Udostępnienie tekstów biblijnych w języku kaszubskim i korzystanie z nich zarówno w czasie liturgii, jak i w osobistej refleksji jest dla Kaszubów mieszkających w Polsce jak i za granicą mają istotne znaczenie. Podczas XXII Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbył się w Pucku w dniach 21-22 sierpnia 2021 zwracano uwagę na to, aby w czasie liturgii były używane teksty opracowane przez o. prof. Sikorę. Dla Kaszubów ma to znaczenie nie tylko lingwistyczne, ale także utwierdza ich tożsamość, nobilituje język kaszubski. Inicjatywa „Słowo Boże po kaszubsku” wpisała się na stałe w życie religijne różnych wspólnot kaszubskich. Już dla samego prowadzącego korzystanie z efektów działalności naukowej o. prof. Sikory przyczyniło się do podniesienia sprawności językowej oraz do znaczącego postępu w kaznodziejskiej i duszpasterskiej interpretacji tekstów biblijnych. Jak mówią słuchacze tych audycji biblijne teksty w tłumaczeniu o. prof. Sikory przyniosły im nowe możliwości pełniejszego udziału w liturgiach niedzielnych i wzbogaciły znacząco ofertę dostępu do tłumaczeń oryginalnych tekstów biblijnych.

            Radio Kaszëbë jako pierwsze transmitowało w każdą niedzielę mszę św. (2010-2011) sprawowaną w kościele we Władysławowie z liturgią słowa w języku kaszubskim, w której uczestniczyło i z zainteresowaniem słuchało około 80 tys. radiosłuchaczy z terenu Kaszub. Słowo Boże po kaszubsku przekazywane przez łącza Telewizji Kablowej Chopin mającej siedzibę w Wejherowie obejmuje swoim zasięgiem rozległy teren Kaszub północnych, nadawane jest w wersji audio na falach Radia Norda, a ponadto dostępne jest za pomocą Internetu wszędzie tam, gdzie przebywają Kaszubi, poza granicami kraju (liczne sygnały płyną od odbiorców z różnych stron świata).     

          Teksty biblijne w tłumaczeniu i opracowaniu o. prof. Sikory dotarły pod kaszubskie strzechy i do bibliotek szkolnych. Mogą z nich korzystać nauczyciele religii podczas katechezy szkolnej i w parafii. Tłumaczenie Biblii na kaszubski z języka oryginału ma istotne znaczenie dla nauczycieli i uczniów. Kształtuje i utrwala słownictwo stosowane w mowie codziennej. Posługiwanie się kaszubską Biblią przyczyniło się to do znacznego postępu w interioryzacji tych tekstów, gdyż język stosowany przez o. prof. Sikorę zawiera wiele określeń ze współczesnej kaszubszczyzny. Wielkie przesłania biblijne docierają do odbiorców w ich bliskim, codziennym języku.

          Niewątpliwie czytanie, słuchanie Biblii i refleksja nad jej przesłaniem w tak oryginalnym języku stwarzają nowe możliwości pełniejszego udziału w życiu kulturalnym i religijnym, pobudzają do refleksji i pogłębiania znajomości języka kaszubskiego. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich znających bądź poznających język kaszubski do odwiedzania strony internetowej naszej parafii i rozważania wraz z nami „Słowa Bożego po kaszubsku”.