niedziela, 25 lutego 2024 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30
« powrót
12 lipca 2020

Koncert pieśni patriotycznej

Koncert pieśni patriotycznej

W 2018 roku Polska świętowała 100-lecie odzyskania niepodległości. Pomorze i niektóre rejony kraju powróciły faktycznie do Macierzy po uroczystych zaślubinach z morzem dokonanych przez gen J. Hallera 10.02.1920 roku w Pucku. Miłym akcentem upamiętniającym wydarzenia obejmujące także ziemię gniewińską był koncert pieśni patriotycznych po Mszy św. o godz. 11:30 w wykonaniu: Joanny Korpiela Jatkowskiej - śpiew, Urszuli Mizia - wiolonczela, Janusza Kohuta - fortepian, Waldemara Szczypiora - puzon. W programie "świętujemy naszą niepodległość" licznie zebrani uczestnicy usłyszeli następujące utwory:

-  Jak długo w sercach naszych - słowa Konstanty Krumłowski, muzyka ks. Władysław Piątkiewicz.

-  Rota  - słowa Maria Konopnicka, muzyka Feliks Nowowiejski.

 - Już zachodzi czerwone słoneczko - autor muzyki nieznany, słowa Adam Kowalski (1919).

-  Morze, nasze morze - polska pieśń hymniczna.  Słowa i melodię napisał oficer WP – kpt. Adam Kowalski .

-  Płynie Wisła płynie - pieśń ukazująca piękno kraju, przez który płynie Wisła.

-  Hymn do Bałtyku powstał w 1919 roku, do słów Stanisława Rybki, muzyka Feliks Nowowiejski.

-  Hymn Kaszubski - słowa Hieronim Derdowski, muzyka Feliks Nowowiejski.

-  Ojcowski dom - słowa Jan Kubisz, obecnie jest hymnem towarzystw powiatu cieszyńskiego i bielskiego.

-  Do kraju tego - słowa Cyprian Kamil Norwid, muzyka Janusz Kohut, z kantaty Niepodległość 2018r.

-  Gdzie mój syn - słowa i muzyka Janusz Kohut, z kantaty Niepodległość 2018r.

-  Parafrazy utworów śląskich i karpackich - opr. Janusz Kohut

-  Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię, słowa Mirosław Bochenek, muzyka Janusz Kohut, z kantaty   Niepodległość 2018r.

-  Mazurek Dąbrowskiego - Pieśń Legionów Polskich z 1797 roku, słowa napisał poeta Józef Wybicki.

Aplauz i wzruszenie uczestników towarzyszyły chwilom zadumy nad sprawami ojczyzny.

Koncert pieśni patriotycznej
Koncert pieśni patriotycznej
Koncert pieśni patriotycznej
Koncert pieśni patriotycznej
Koncert pieśni patriotycznej
Koncert pieśni patriotycznej
Koncert pieśni patriotycznej
Koncert pieśni patriotycznej
Koncert pieśni patriotycznej