niedziela, 11 kwietnia 2021 r. imieniny: Filipa, Izoldy, Leona

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę,
o zdrowie i pracę, po wszystkie
dni naszego życia i racz nas wspomagać
w godzinę śmierci naszej.

Multimedia

Msza św. - niedziela 11:30
« powrót
12 sierpnia 2018

Dzień Internowanego

Dzień Internowanego

W Gniewinie spotkali się kolejny raz byli internowani w czasie stanu wojennego, ówcześni działacze Solidarności. O godz. 10:00 przed tablicą pamiątkową z imionami i nazwiskami  501 osób osadzonych w Strzebielinku, umieszczoną na murze byłego obozu odosobnienia, zgromadzeni odmówili modlitwy za nieżyjących już kolegów oraz w intencji Ojczyzny i złożyli kwiaty. O godz. 11:30 celebrowana była Msza św. za Ojczyznę i rodziny internowanych, w której uczestniczyły sztandary Solidarności i przybyli goście. W czasie Mszy św. przy ołtarzu ustawiony był krzyż strzebieliński i ikona Matki Bożej - wymowne znaki czasu internowania. Po zakończonej liturgii w Gniewińskim Centrum Kultury, podczas poczęstunku i po nim, kontynuowano towarzyskie rozmowy i dzielono się komunikatami.

Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego
Dzień Internowanego